Усвојен План капиталних инвестиција за 2016. годину

Скупштина општина Рудо на сједници одржаној 16.05.2016. године усвојила је Плана капиталних инвестиција за 2016.годину.

Укупна планирана вриједност инвестиције износи 720.000,00 КМ. Средства за финансирање капиталних инвестиција, обезбједиће се из средстава за капитална улагања, која су предвиђена Буџетом општине Рудо за 2016.годину у износу од 395.000,00 КМ и дијела суфицита из 2015. године у износу од 325.000,00 КМ, што укупно износи 720.000,00 КМ.

План капиталних инвестиција обухвата финансирање и суфинансирање 7 пројеката  који се реализују по раније преузетим обавезама општине и од 28 пројеката и учешћа у пројектим које обухвата надзор и технички пријем из Одлуке Комисије за планирање развоја локалне заједнице за 2016. годину.