O b a v j e š t e nj e

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači koji su pretrpjeli  štetu uzrokovanu pojavom bolesti „plavi jezik“ da mogu podnijeti zahtjev za djelimičnu naknadu štete za uginule životinje.

Zahtjev se podnosi u šalter sali opštine Rudo, u periodu od 14. 11. 2016.godine do 30.11.2016.godine, a uz zahtjev   priložiti  potvrdu izdatu od Veterinarske ambulante „Savo“ o broju uginule stoke.