Obavještenje o javnoj raspravi

Obavještavaju se građani opštine Rudo da je Odlukom Skupštine opštine Rudo, broj: 01-022-56/16 od 02.12.2016. g Nacrt rebalansa budžeta za 2016. g upućen na javnu raspravu i Odlukom Skupštine opštine Rudo, broj: 01-022-57/16 od 02.12.2016. g Nacrt budžeta za 2017. godinu upućen na javnu raspravu.

Javna rasprava će biti održana u četvrtak 15.12.2016. godine sa početkom u 12.00 časova u maloj sali Doma kulture u Rudom.

Zainteresovani građani i sva ostala pravna i fizička lica mogu se informisati o Nacrtu rebalansa budžeta za 2016. g i o Nacrtu budžeta za 2017. g u Centru za pružanje usluga građanima Rudo.

Svoje primjedbe, mišljenje i prijedloge, svi zainteresovani mogu dostaviti Radnoj grupi za praćenje javne rasprave u periodu od 05.12-14.12. 2016. g i Višem stručnom saradniku za civilnu zaštitu i mjesne zajednice, u zgradi opštine Rudo kancelarija br. 3.