Обавјештење о доношењу рјешења  о еколошкој дозволи

Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо, обавјештава заинтересовану јавност о доношењу рјешења  о еколошкој дозволи за МXЕ „Голеш“ Штрпци, инвеститора Лаловић Љубомира и Петра.

Дана 21.12.2016.године инвеститори Лаловић Љубомир и Петар поднијели су захтјев овом Одјељењу за издавање еколошке дозволе за МXЕ „Голеш“ Штрпци, општина Рудо на к.ч.број 633 КО Штрпци. Уз захтјев, инвеститор је приложио и Доказе, урађене од стране „Унис“ Источно Сарајево и другу законом прописану документацију.

Цијенећи наведену документацију, ово Одјељење је утврдило да су испуњени сви услови предвиђени одредбама Закона о заштити животне средине, те је донијело рјешење којим се издаје еколошка дозвола за поменути објекат.

Обавјештење еколошка