Obavještenje o donošenju rješenja  o ekološkoj dozvoli

Odjeljenje za privredu, finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove opštine Rudo, obavještava zainteresovanu javnost o donošenju rješenja  o ekološkoj dozvoli za MXE „Goleš“ Štrpci, investitora Lalović Ljubomira i Petra.

Dana 21.12.2016.godine investitori Lalović Ljubomir i Petar podnijeli su zahtjev ovom Odjeljenju za izdavanje ekološke dozvole za MXE „Goleš“ Štrpci, opština Rudo na k.č.broj 633 KO Štrpci. Uz zahtjev, investitor je priložio i Dokaze, urađene od strane „Unis“ Istočno Sarajevo i drugu zakonom propisanu dokumentaciju.

Cijeneći navedenu dokumentaciju, ovo Odjeljenje je utvrdilo da su ispunjeni svi uslovi predviđeni odredbama Zakona o zaštiti životne sredine, te je donijelo rješenje kojim se izdaje ekološka dozvola za pomenuti objekat.

Obavještenje ekološka