Јавни позив за доставу приједлога пројеката за капиталне инвестиције за период 2017. година.

На основу циљева и задатака утврђених у Стратегији одрживог развоја општине Рудо, Начелник општине Рудо, дана 14. марта 2017. године, расписује Јавни позив за доставу приједлога пројеката за капиталне инвестиције за период 2017. година.

Позив за приједлог пројеката је отворен до 29. марта 2017.године, до 15 часова.

Јавни позив

Апликација