Обавјештење о обнављању еколошке дозволе

Република Српска

ОПШТИНА РУДО

Општинска управа

-Одјељење за привреду, финансије,

просторно уређење и инспекцијске послове-

Број: 03-312-2/12

Датум: 9 . март 2017.године

 

На основу члана 94. став 3. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12 и 79/15), Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо, обавјештава заинтересовану јавност

 

О ОБНАВЉАЊУ РЈЕШЕЊА

О ЕКОЛОШКОЈ ДОЗВОЛИ

за МXЕ „Штрпци“ Доња Ријека, инвеститора Лаловић Чедомира

            Дана 08.02.2017.године инвеститор Лаловић Чедомир поднио је захтјев овом Одјељењу за обнављање еколошке дозволе за МXЕ „Штрпци“ Доња Ријека, општина Рудо на к.ч.број 1253 КО Штрпци. Уз захтјев, инвеститор је приложио и Записнике о извршеним мјерењима у кругу MXE „Штрпци“, урађене од стране „Унис“ д.о.о. Источно Сарајево, Записник републичког инспектора за заштиту животне средине и изјаву којом потврђује да није дошло до промјене услова у еколошком смислу које би негативно утицале на животну средину.

Цијенећи наведену документацију, ово Одјељење је утврдило да су испуњени сви услови предвиђени одредбама Закона о заштити животне средине, те је донијело рјешење којим се обнавља еколошка дозвола за поменути објекат.

 

                                                                              в.д.НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА

                                                                              Драгутиновић Драгиша, дипл.инж.шум

                                                                               ______________________________

Решење о обнављању еколошке дозволе