Одржана друга редовна сједница Скупштине Ватрогасног друштва Рудо

Прошле седмице у Рудом је одржана друга редовна сједница Скупштине Ватрогасног друштва Рудо.

На сједници, Старјешина добровољне ватрогасне јединице Топаловић Милун упознао je све присутне са Извјештајем о пословању за 2016., те Планом и програмом рада за 2017. Ватрогасног друштва, који су једногласно усвојени од стране Скупштине.

На Скупштини су разматрани још измјена и допуна Статута удружења. Наиме, Полицијска станица Рудо има посебна правила и инструкције у вези са радом својих упосленика у другим органима. Усљед компликоване административне процедуре и тражења додатних сагласности на учешће својих упосленика у другим органима, Полицијска станица Рудо је предложила да они буду изузети у даљем раду. Тим прије што добровољна ватрогасна јединица редовно подноси извјештаје ПС Рудо.

У наставку, Бјелић Бранкица је именована за новог члана Надзорног одбора Ватрогансог друштва Рудо.

Ватрогасно друштво, је у току пршле године успјело обезбједити ватрогасно возило те организовати обуку и вјежбе за особље како би могли правовремено реаговати у хитним случајевима.

Уједно ово друштво апелује на становништво да приликом прољетног чишћења њива воде рачуна.

Највећи број ових пожара проузрокован је несавјесним паљењем ватре при спаљивању корова, суве траве, лишћа, пољопривредних и других отпадака приликом обављања прољетних радова, чишћења пољопривредних, шумских и других површина на отвореном простору. Овакво паљење не смије проузроковати штету пољопривредним ратарским културама, насадима, воћњацима, шумама, надземним електроенергетским водовима и не смије угрозити одвијање саобраћаја стварањем димних завјеса.