O B A V J E Š T E NJ E

Načelnik opštine Rudo objavljuje Javni oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini opštine Rudo putem pribavljanja pisanih ponuda, na području K.O.Štrpci i K.O.Rudo-grad.

Poljoprivredno zemljište dodjeljuje se u zakup za obavljanje stočarske proizvodnje, za period zakupa od 1 godine, i  za obavljanje voćarske proizvodnje za period zakupa od 10 godina.

Pravo učešća na Javnom oglasu imaju Privredna društva i preduzetnici registrovani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti na području opštine Rudo, kao i fizička lica koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom, pod uslovom da imaju sjedište odnosno prebivalište na području opštine Rudo najmanje godinu dana prije  podnošenja ponude,tj.prijave na Javni oglas.Pravna i fizička lica moraju ispunjavati  opšte i posebne uslove propisane Pravilnikom o načinu dodjele u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini opštine Rudo(„Službeni glasnik opštine Rudo“,broj:2/15 i 2/16).

Svim zainteresovanim ponuđačima, katastarske skice i planovi predmetnih čestica poljoprivrednog zemljišta iz Javnog oglasa, biće izložene na uvid u šalter sali opštine Rudo.

Javni oglas objavljen je  na Oglasnoj tabli  i  internet stranici opštine Rudo dana 19.04.2017.godine.

Rok za pondošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa.

Javni oglas

 

 

                                                                                 NAČELNIK OPŠTINE

                                                                               Rato Rajak, dipl.inž.arh.