Обавјештење о продужењу рока за достављање пријава на Јавни позив за финансирање бизниса из средстава за пројекат Подршке развоју бизниса маргинализованих група жена који се финансира и суфинансира средствима општине Рудо и УСАИД/ППМГ-а

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА РУДО

Н А Ч Е Л Н И К

Драже Михајловића бр. 41

73260 Рудо

Број: 02-400-8/17

Датум: 12.04.2017. год

 

Обавјештење

о продужењу рока за достављање пријава на Јавни позив за финансирање бизниса из средстава за пројекат Подршке развоју бизниса маргинализованих група жена који се финансира и суфинансира средствима општине Рудо и УСАИД/ППМГ-а

 

У сврху креирања бољег окружења за самозапошљавање маргинализованих група жена општина Рудо је у сарадњи са УСАИД/ППМГ, 3. марта 2017. расписала Јавни позив за финансирање бизниса из средстава за пројекат Подршке развоју бизниса маргинализованих група жена који се финансира и суфинансира средствима општине Рудо и УСАИД/ППМГ-а.

Због предстојећег празника рок за достављање пријава са пратећом документацијом по овом позиву продужен је до 24. априла 2017. године, до 15 часова.

Текст јавног позива

Образац пријаве

Пријавни образац word

Примјер попуњеног обрасца

Упутство за попуњавање пријавног обрасца Рудо

Детаљније информације о Пројекту могу се  добити на телефон број 058/711-164, лично у канцеларији бр. 11 или путем e-mailа: projekti@opstinarudo.com.

 

   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

   Рато Рајак, дипл.инж.арх

      ___________________