Obavještenje o produženju roka za dostavljanje prijava na Javni poziv za finansiranje biznisa iz sredstava za projekat Podrške razvoju biznisa marginalizovanih grupa žena koji se finansira i sufinansira sredstvima opštine Rudo i USAID/PPMG-a

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA RUDO

N A Č E L N I K

Draže Mihajlovića br. 41

73260 Rudo

Broj: 02-400-8/17

Datum: 12.04.2017. god

 

Obavještenje

o produženju roka za dostavljanje prijava na Javni poziv za finansiranje biznisa iz sredstava za projekat Podrške razvoju biznisa marginalizovanih grupa žena koji se finansira i sufinansira sredstvima opštine Rudo i USAID/PPMG-a

 

U svrhu kreiranja boljeg okruženja za samozapošljavanje marginalizovanih grupa žena opština Rudo je u saradnji sa USAID/PPMG, 3. marta 2017. raspisala Javni poziv za finansiranje biznisa iz sredstava za projekat Podrške razvoju biznisa marginalizovanih grupa žena koji se finansira i sufinansira sredstvima opštine Rudo i USAID/PPMG-a.

Zbog predstojećeg praznika rok za dostavljanje prijava sa pratećom dokumentacijom po ovom pozivu produžen je do 24. aprila 2017. godine, do 15 časova.

Tekst javnog poziva

Obrazac prijave

Prijavni obrazac word

Primjer popunjenog obrasca

Uputstvo za popunjavanje prijavnog obrasca Rudo

Detaljnije informacije o Projektu mogu se  dobiti na telefon broj 058/711-164, lično u kancelariji br. 11 ili putem e-maila: projekti@opstinarudo.com.

 

   NAČELNIK OPŠTINE

   Rato Rajak, dipl.inž.arh

      ___________________