Пјеснички конкурс „Милош Видаковић“ -Рудо 2017

Поводом XVII „Видаковићевих дана културе“ у Рудом,  Јавна установа Центар за културно-просвјетну дјелатност „Просвјета“ Рудо и Српско културно – просвјетно друштво „Просвјета“ Рудорасписују Конкурс поезије у помен пјеснику Милошу Видаковићу.

Милош Видаковић рођен је 1891. ( Грање, Штрпца) Општина Рудо. Члан Младе Босне, пјесник, књижевни критичар, преводилац, пријатељ Иве Андрића, писао за часопис „Народ“. Умро 2.10. 1915. У Велесу. Објавио збирку пјесама „Царски сонети“.

            Услови конкурса:

На Конкурс своје ненаграђиване: Љубавне пјесме –могу слати сви који пишу на српском, хрватском или бошњачком језику и они који поред свог изворног језика пошаљуи превод пјесме на српски!

Пјесма смије имати највише 32 стиха а сваки аутор може послати највише двије пјесме.

Пјесме се могу слати у периодуод 01.10  до 01.11. 2017.године,  наe-mailа дресу: mvkonkursrudo@gmail.com са шифром умјесто имена аутора; а на e-mail адресу: zamvkrudo@gmail.com – Разрешење Шифре са Адресом  и  кратком биографијом аутора (не више од 10 куцаних редова, (фонт:Times new roman 12), бројем телефона и e-mail адресом.

Или поштом на адре су:

ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо

Ул. Трг Слободе бр. 1.

73260         Рудо

саназнаком: „ЗА ПЈЕСНИЧКИ КОНКУРС МИЛОШ ВИДАКОВИЋ“


Пјесме слати под шифром а у посебној коверти приложити разрјешење шифре, адресу и кратку биографију аутора.

Награда су предвиђене за три најбоље љубавне пјесме по оцјени Жирија којег именује Организатор ове манифестације.

Првана града за најбољу љубавну пјесму је: Плакета Милош Видаковић, позив аутору да на културној манифестацији „Видаковићеви дани културе 2017“ 26.11.2017.године прочита своју побједничку пјесму и новча нанаграда у износу од 200,00 КМ.

Друга награда: Плакета и новчана награда од 150,00 КМ.

Трећанаграда: Плакета и новчана награда од 100,00 КМ

Резултати Конкурса ће бити објављени на истиначин као и сам   Конкурс – до:  20.11.2017.г.

Контакт тел:  00387 58 / 711- 226
Моб:   00387 65/ 934- 221