Обавјештење

ОПШТИНСКА УПРАВА РУДО
Одјељење за привреду, финансије,
просторно уређење и инсп. послове

Број: Службено
Датум. 28.02.2018. године

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Одјељењу за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо достављена је информација од овлаштене ветеринарске организације, да је у задње вријеме већи број људи пријавио уједе паса у ДЗ „Др. Стојана и Љубица“ и да је након спороведене законске процедуре утврђено да се ради о власничким псима (познатих власника).
С тим у вези, обавјештавају се власници паса да су дужни извршити регистрацију паса код надлежне ветеринарске амбуланте и придржавати се следећих мјера:

– псе ( кућне љубимце) држати у ограђеном дворишту или боксу,
– псе везати ланцем, тако да не угрожавају пролазнике,
– псе старије од четири мјесеца вакцинисати једном годишње.

Уколико се власници паса не буду придржавали одредби Одлуке о заштити и држању животиња на територији општине Рудо, биће санкционисани од стране надлежних служби.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Гордана Чолић, дипл. ецц.