Јавни позив заинтересованим лицима за давање у закуп пословних простора у власништву општине Рудо

Начелник општине Рудо, објављује Jавни позив заинтересованим лицима за давање у закуп пословних простора у власништву општине Рудо путем непосредне погодбе.

Општина Рудо, даје под закуп путем непосредне погодбе пословне просторе у приземљу зграде старе жељезничке станице на Увцу, саграђене на земљишту означеном са к.ч.број 242, уписане у Лист непокретности број  494 КО Штрпци и то:

-пословни простор у површини од  29 м2;

-пословни простор у површини од  15 м2;

-пословни простор у површини од  11 м2;

-пословни простор у површини од  30  м2;

Пословни простор се даје у закуп на 4 године, уз могућност продужења. Цијена закупа не може бити мања од 50% од утврђене минималне почетне цијене закупа, утврђене Одлуком о закупу пословних простора у власништву Општине.

Право пријаве на јавни позив имају сва правна и физичка лица, као и предузетници и удружења, изузев оних која по било ком основу имају дуг према општини Рудо.

Текст огласа