Обавјештење

Влада РС је донијела Одлуку о одобрењу пласмана средстава за унапријеђење материјалног положаја бораца са навршених 65 година живота.

Ради се о борцима који у смислу прописа о пензијско – инвалидском осигурању, не могу остварити право на старосну пензију јер не испуњавају прописане услове.

Сходно тој одлуци сви демобилисани борци са утврђеним статусом борца, могу остварити право на мјесечно новчано примање, ако испуњавају сљедеће услове:

– у моменту подношења Захтјева имају навршених 65 година живота,

– ако имају уплаћени стаж осигурања, који заједно са посебним стажом у двоструком трајању по основу учешћа у рату (тзв. „ратни стаж“) износи 15 или више година,

– ако не остварују новчана примања по неком другом основу;

Уз испуњавање наведених услова, неопходно је поднијети Захтјев уз одговарајућу документацију таксативно набројану у самом Захтјеву.

Захтјев се подноси на прописаном обрасцу Одјељењу за општу управу и друштвене дјелатности, путем Инфо пулта Центра за пружање услуга грађанима општине Рудо.

Подносиоцима Захтјева који испуњавају услове утврђене одлуком, мјесечно новчано примање припада од 1. јула 2018. године.

 

                                                          ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

                                                             И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Захтјев