Obavještenje

Vlada RS je donijela Odluku o odobrenju plasmana sredstava za unaprijeđenje materijalnog položaja boraca sa navršenih 65 godina života.

Radi se o borcima koji u smislu propisa o penzijsko – invalidskom osiguranju, ne mogu ostvariti pravo na starosnu penziju jer ne ispunjavaju propisane uslove.

Shodno toj odluci svi demobilisani borci sa utvrđenim statusom borca, mogu ostvariti pravo na mjesečno novčano primanje, ako ispunjavaju sljedeće uslove:

– u momentu podnošenja Zahtjeva imaju navršenih 65 godina života,

– ako imaju uplaćeni staž osiguranja, koji zajedno sa posebnim stažom u dvostrukom trajanju po osnovu učešća u ratu (tzv. „ratni staž“) iznosi 15 ili više godina,

– ako ne ostvaruju novčana primanja po nekom drugom osnovu;

Uz ispunjavanje navedenih uslova, neophodno je podnijeti Zahtjev uz odgovarajuću dokumentaciju taksativno nabrojanu u samom Zahtjevu.

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu Odjeljenju za opštu upravu i društvene djelatnosti, putem Info pulta Centra za pružanje usluga građanima opštine Rudo.

Podnosiocima Zahtjeva koji ispunjavaju uslove utvrđene odlukom, mjesečno novčano primanje pripada od 1. jula 2018. godine.

 

                                                          ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU

                                                             I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Zahtjev