Одлука о одређивању бирачких мјеста и њихових локација за опште изборе који ће се одржати 07.10.2018.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РУДО

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број:01-03-10/18

Датум: 30.07.2018. године

 

У складу са чланом 2.13 Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број: 23/01,07/02,09/02,20/02, 25/02,4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16), Општинска изборна комисија Рудо, на сједници одржаној 30.07.2018. године усвојила је:

 

О  Д  Л  У  К  У

о одређивању бирачких мјеста и њихових локација за опште изборе

који ће се одржати 07.10.2018.године

 

Члан 1.

Одређују се бирачка мјеста на подручју општине Рудо за опште изборе који ће одржати 07.10.2018.године и локације на којима се иста налазе, како слиједи:

001      Увац                -просторије основне школе у Увцу

002      Штрпци           -просторије мјесне заједнице Штрпци

003      Старо Рудо      -просторије мјесне заједнице Старо Рудо

004      Обрвена          -кућа Рађен Милоја у Обрвени

005      Цвркоте           -просторије основне школе у Цвркотама

006      Међурјечје      -просторије основне школе у Међурјечју

007      Оскоруша        -просторије основне школе у Оскоруши

008      Мокронози      -просторије основне школе у Мокронозима

009      Рудо ОШ         -просторије основне школе у Рудом

010      Мрсово            -просторије мјесне заједнице Мрсово

011      Гаочићи           -просторије основне школе у Гаочићима

012      Бјело Брдо       -просторије основне школе у Микавицама

013      Устибар           -кућа Церовић Љупка у Устибру

014      Кула                -просторије основне школе у Кули

015      Миоче             -омладинска сала у Миочу

016      Рудо СШЦ 1    -просторије Средњошколског центра Рудо

017      Рудо СШЦ 2    -просторије Средњошколског центра Рудо

501      Одсуство         -просторије Средњошколског центра Рудо

000      лично              -придружено бирачком мјесту бр.17- Рудо СШЦ 2

ННН   Непотврђени    -придружено бирачком мјесту бр.501    Одсуство

           

Члан 2.

Саставни дио ове одлуке су појединачне одлуке о одређивању бирачких мјеста  за свако бирачко мјесто из члана 1. ове одлуке.

 

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а накнадно ће се објавити на ТВ Рудо, огласној табли и сајту општине Рудо најкасније 15 дана прије одржавања избора.

 

 

   ПРЕДСЈЕДНИК

    Општинске  изборне комисије

              Зоран Ђуровић