Јавни конкурс за пријем приправника у општинску управу Рудо

Начелник општине Рудо расписује Јавни конкурс за пријем приправника у Општинску управу Рудо, на одређено вријеме, ради обављања приправничког стажа, у трајању од једне године, и то приправника за завршеним факултетом физичког васпитања и спорта и стручним називом професор физичке културе.

Рок за пријаву кандидата је 13.09.2018. године.

Текст конкурса