Јавни позив за предају захтјева за додјелу пластеника од 100 м2 са додатном опремом путем суфинансирања

На основу Споразума закљученог између Општине Рудо и хуманитарних организација „МАИД“ и, ЛДСЦ број: 128/18 а у циљу провођења пројекта под називом „Пројекат пластеника Рудо“ Начелник општине Рудо расписује: Јавни позив за предају захтјева за додјелу пластеника од 100 м2 са додатном опремом путем суфинансирања. 

Право на учешће у наведеном пројекту имају социјално и материјално угрожене особе и младе особе са подручја општине Рудо, које посједују властито пољопривредно земљиште или земљиште у закупу.

Кроз пројекат ће бити подјељено 20 пластеника.

Текст јавног позива са обрасцима захтјева за пријаву, могу се преузети на инфо пулту општине Рудо као и на званичној веб страници Општине.

Захтјев за додјелу пластеника заједно са документацијом потребно је  предати у затвореној коверти на писарницу Општине Рудо, са назнаком „За јавни позив за додјелу пластеника“, а рок за подношење пријава је 14 дана, од дана објављивања јавног позива у средствима јавног информисања општине Рудо (ТВ Рудо), wеб страници Општине Рудо  www.opstinarudo.com  и  на огласној табли Општине Рудо.

Све додатне информације могу се добити у Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо, или на број телефона 058/711-164, сваким радним даном од 07:00-15:00 сати.

Јавни позив остаје отворен до 12. октобра 2018. године до 15:00 сати.

Јавни позив

Пријавни образац

Изјава