Kонкурс за додјелу студентских стипендија из средстава буџета општине Рудо за школску 2018/2019. годину

   Начелник општине Рудо расписао је конкурс за додјелу студентских стипендија из средстава буџета општине Рудо за школску 2018/2019.годину.

Студентске стипендије из средстава буџета општине Рудо додјељиваће се редовним студентима првог и другог циклуса студија са пребивалиштем на подручју општине Рудо, који то право или другу редовну новчану помоћ по основу студирања не користе од другог даваоца.

Студентима, члановима породица погинулих бораца и ратних војних инвалида I и II категорије, студентима са посебним потребама-лица ометена у развоју и ученицима генерације  средњих школа, одобрава се стипендија без бодовања.

Студентске стипендије додјељују се студенту до краја редовног школовања, а најкасније до навршених 26 година живота.

Укупан број додјељених стипендија одредиће Начелник општине у сарадњи са Комисијом за додјелу студентских стипендија.

Право на студентску стипендију немају:

  • студенти чији чланови домаћинства имају неизмирене обавезе према општини Рудо, по било ком основу, укључујући и дуговања по основу кредита за подстицај развоја;
  • студенти који нису похађали основну школу на територији општине Рудо, а имали су пребивалиште на територији општине Рудо, од првог до петог разреда основне школе;
  • редовни студент-корисник стипендије који је уписао исту годину студија на другом факултету(за ту годину);.
  • редовни студент који је обновио једну годину  студија( за обновљену годину);
  • студент који је у току школовања обновио више од једне године студија;
  • студенти-апсолвенти.

Конкурс је објављен на Огласној табли, интернет страници Општине Рудо и на ТВ Рудо дана 30.10.2018.године. Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања конкурса.  За све додатне информације везано за расписани конкурс студенти се могу обратити у Шалтер салу, у згради општине Рудо или на број телефона:058/700-081.

 

-Текст конкурса

-Образац пријаве на конкурс

-Образац изјаве

-Образац за студенте-примаоце стипендије