Поновни јавни конкурс за избор и именовање чланова управних одбора у ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо и ЈУ за туризам и спорт Рудо

У складу са Одлуком Скупштине општине Рудо број: 01-022-56/18 од 28.09.2018. године расписан је поновни јавни конкурс за избор и именовање чланова Управних одбора у ЈУ ЦКПД“ Просвјета“ Рудо и ЈУ за туризам и спорт Рудо. Конкурс је објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“, дана 22.10.2018. године, дневном листу „Глас Српске“20.10.2018.године  и  на ТВ Рудо дана 19.10.2018. године. Крајњи рок за подношење пријава на конкурс је 06.11.2018. године.

Текст конкурса