Обавјештење

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА РУДО

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број:  02-71-2/17

Датум: 5. новембар 2018. године

 

БАЛКАН ТРАНС“ д.о.о. Рудо

Адреса: Индустријска бб, Рудо 73260 Рудо

 

Предмет: Обавјештење

У складу са чланом 84. Закона о општем управном поступку („Службени гласник републике Српске“ број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), у циљу достављања, на огласној табли општине Рудо (шалтер сала) у периоду од 5. новембра 2018. до 12. новембра 2018. године биће истакнута писмена у предмету Општина Рудо као заложни повјерилац  – тражилац извршења и „Балкан транс“ д.о.о. Рудо као заложни дужник -извршеник  и то:

  1. Допис број 02-71-2/17 од 5. октобра 2018. године и
  2. Обавјештење број 02-71-2/17 од 5. октобра 2018. године .

Општина Рудо је поштујући законске одредбе покушала да писмена уручи извршенику „Балкан транс“ д.о.о. Рудо два пута и то дана:

  1. октобра 2018. године – писмена враћена од стране поште као неуручена дана 17. октобра 2018. године и
  2. октобра 2018. године – писмена враћена од стране поште као неуручена дана 24. октобра 2018 године ;

Након тога покушано је достављање и на адресу Власника „Балкан транса“ д.о.о. Рудо, Есада Строила  у Републици Србији у Прибоју, дана 24. октобра 2018. године и исто је враћено од стране поште као неуручено дана 29.10.2018. године.

Након ових неусшјешних покушаја достављања општина Рудо, поштујући законске одредбе о достављању, извршава достављање путем огласне табле општине.

 

 

 

 

ТРАЖИЛАЦ ИЗВРШЕЊА:

Општина Рудо

 ___________________

Рато Рајак, дипл. инж. Арх.