Obavještenje

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA RUDO

NAČELNIK OPŠTINE

Broj:  02-71-2/17

Datum: 5. novembar 2018. godine

 

BALKAN TRANS“ d.o.o. Rudo

Adresa: Industrijska bb, Rudo 73260 Rudo

 

Predmet: Obavještenje

U skladu sa članom 84. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik republike Srpske“ broj: 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18), u cilju dostavljanja, na oglasnoj tabli opštine Rudo (šalter sala) u periodu od 5. novembra 2018. do 12. novembra 2018. godine biće istaknuta pismena u predmetu Opština Rudo kao založni povjerilac  – tražilac izvršenja i „Balkan trans“ d.o.o. Rudo kao založni dužnik -izvršenik  i to:

  1. Dopis broj 02-71-2/17 od 5. oktobra 2018. godine i
  2. Obavještenje broj 02-71-2/17 od 5. oktobra 2018. godine .

Opština Rudo je poštujući zakonske odredbe pokušala da pismena uruči izvršeniku „Balkan trans“ d.o.o. Rudo dva puta i to dana:

  1. oktobra 2018. godine – pismena vraćena od strane pošte kao neuručena dana 17. oktobra 2018. godine i
  2. oktobra 2018. godine – pismena vraćena od strane pošte kao neuručena dana 24. oktobra 2018 godine ;

Nakon toga pokušano je dostavljanje i na adresu Vlasnika „Balkan transa“ d.o.o. Rudo, Esada Stroila  u Republici Srbiji u Priboju, dana 24. oktobra 2018. godine i isto je vraćeno od strane pošte kao neuručeno dana 29.10.2018. godine.

Nakon ovih neusšješnih pokušaja dostavljanja opština Rudo, poštujući zakonske odredbe o dostavljanju, izvršava dostavljanje putem oglasne table opštine.

 

 

 

 

TRAŽILAC IZVRŠENJA:

Opština Rudo

 ___________________

Rato Rajak, dipl. inž. Arh.