Обавјештење гласачима

Скупштина општине Рудо је одлуком број: 01-022-68/18 од 19.11.2018. године покренула поступак за опозив Начелника општине Рудо а гласање ће се одржати 23.12.2018. године.

Поступак спроводи Комисија за спровођење поступка опозива Начелника општине Рудо  по поступку прописаном за спровођење редовних избора.

У складу са чланом 19. Правилника о употреби и изради извода из централног бирачког списка позивамо сва лица  која су због старости, болести или инвалидности везани за своје куће, те из тог разлога нису у могућности гласати на редовним гласачким мјестима а која су заинтересована да на предстојећем изјашњавању у поступку за опозив начелника општине гласају код својих кућа путем мобилног тима да се пријаве код ЈУ Центар за социјални рад Рудо.

Молимо да поред личних података, адресе и евентуално бројева телефона  напријед наведеним службама доставите и копију медицинске документације о болести или инвалидитету због које нисте у могућности гласати на редовним бирачким мјестима, уколико исту већ не посједују.

Службеници центра за бирачки списак ће заинтересована лица контактирати и лично посјетити и узети изјаве о жељи да гласају путем мобилног тима.

Тражена медицинска документацију нам је потребна како би смо је, у складу са чланом 19. Правилника о употреби и изради извода из централног бирачког списка, доставили Републичкој изборној комисији као доказ о потреби  гласања путем мобилног тима.

Пријава се може извршити најкасније до 04.12.2018. године.

Обавјештење