Obavještenje glasačima

Skupština opštine Rudo je odlukom broj: 01-022-68/18 od 19.11.2018. godine pokrenula postupak za opoziv Načelnika opštine Rudo a glasanje će se održati 23.12.2018. godine.

Postupak sprovodi Komisija za sprovođenje postupka opoziva Načelnika opštine Rudo  po postupku propisanom za sprovođenje redovnih izbora.

U skladu sa članom 19. Pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska pozivamo sva lica  koja su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje kuće, te iz tog razloga nisu u mogućnosti glasati na redovnim glasačkim mjestima a koja su zainteresovana da na predstojećem izjašnjavanju u postupku za opoziv načelnika opštine glasaju kod svojih kuća putem mobilnog tima da se prijave kod JU Centar za socijalni rad Rudo.

Molimo da pored ličnih podataka, adrese i eventualno brojeva telefona  naprijed navedenim službama dostavite i kopiju medicinske dokumentacije o bolesti ili invaliditetu zbog koje niste u mogućnosti glasati na redovnim biračkim mjestima, ukoliko istu već ne posjeduju.

Službenici centra za birački spisak će zainteresovana lica kontaktirati i lično posjetiti i uzeti izjave o želji da glasaju putem mobilnog tima.

Tražena medicinska dokumentaciju nam je potrebna kako bi smo je, u skladu sa članom 19. Pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska, dostavili Republičkoj izbornoj komisiji kao dokaz o potrebi  glasanja putem mobilnog tima.

Prijava se može izvršiti najkasnije do 04.12.2018. godine.

Obavještenje