Форум грађана општине Рудо

УНДП БиХ је у оквиру пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини“ расписао Јавни позив за подношење приједлога пројеката од стране општина које учествују у реализацији овог пројекта.

Циљ пројекта јесте унапрјеђење квалитете живота грађана Босни и Херцеговини кроз побољшање локалних услуга, повећање одговорности власти и промоцију социјалне инклузије. У оквиру Пројектног Фонда за развој заједнице су предвиђена средства која су намјењена за финансијску подршку иницијативама предложеним од стране ЈЛС, а који су у складу са приоритетима дефинисаним на форумима грађана у ЈЛС.

Циљ овог Јавног позива је подршка реализацији приоритета и иницијатива на локалном нивоу који имају за циљ побољшање јавних услуга и квалитете живота грађана у ЈЛС. Јавни позив такођер има за циљ потицање заједничких пројеката више МЗ, као и партнерских иницијатива између мјесних заједница и јединица локалне самоуправе, које доприносе побољшању добробити заједнице.

Услов да се општине учествују на позиву је да су одржани формуми грађана на којима су грађани кандидовали идеје и приједлоге за пројекте.

У ту сврху а у складу са смјерницама позивамо све грађане Опшине Рудо да присуствују форуму, који ће се одржати у четврта 31.01.2019. у малој сали Дома културе са почетком у 12.00 часова, да предложе приоритете који ће бити од интереса за грађане Рудог.

Након одржаног форума општина ће са приједлозима који буду највише одговарали условима позива и високо оцјењени од стране грађана уз претпоставку да су ријешени имовинско правна и друга питања у виду пројекта поднијети УНДПју.