Ј а в н и о г л а с

Одјељење за привреду, финасије, просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо, објављује Јавни оглас  за доставу редова вожње у линијском превозу лица на усклађивање и регистрацију за подручје општине Рудо.

Обавјештавамо све заинтересоване превознике регистроване за линијски превоз путника да у периоду од 03.01.2019 до 25.01.2019. године доставе Одјељењу за привреду, финасије просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо  редове вожње или редове вожње са измјенама у облику форме која је прописана Правилником о регистрацији редова вожње (Сл.гласник Републике Српске 70/14 и 87/15). Текст огласа