Развој спорта и његовање културно-историјског наслијеђа у функцији развоја туризма у Рудом и Прибоју

Почетком нове 2019. године, започета је реализација пројекта „Бели спорт и културно-историјско наслеђе Полимља са краја 19. века у функцији развоја туризма општина Прибој и Рудо“, који се финансира из средстава Инструмента за претприступну помоћ ИПА 2, која су додјељена у оквиру Првог позива за подношење приједлога пројеката у оквиру ИПА  Прекограничног програма Србија – Босна и Херцеговина 2014-2020.

Пројекат спроводе Туристичка организација Прибој из Србије и Јавна установа за туризам и спорт Рудо из БиХ у партнерству.

Пројекат има за циљ да унаприједи културно-историјску размјену у прекограничној регији општина Рудо и Прибој развојем културних и спортских садржаја, базираних на заједничком историјском наслијеђу, кроз изградњу тениских терена, набавку опреме, изградњу људских капацитета и кроз развој нових културних и спортских садржаја за младе и туристе.

У оквиру пројекта планиран је низ активности укључујући изградњу тениских терена, набавке опреме и обукa младих тренера, успостављање тениске секције у Рудом и унапређење капацитета тениског клуба у Прибоју, организовање и одржавање тениског кампа и турнира у тенису, организација радионице за израду сувенира, реконструкција дворишне куће Јевђевића у Прибоју, организацију трке старих бицикала, мапирање и пописивање заоставштине Аустро-Угарске у Прибоју и Рудом и активности на маркирању и чишћењу бициклистичке стазе на траси некадашњег ћире.

Укупна вриједност пројекта је 215.663.66 евра, од чега по пројекту за активности Туристичкој организацији Прибој припада 119.390,76 евра као главном апликанту, а на ЈУ за туризам и спорт Рудо 96.272,9 евра, као партнеру.

Пројекат траје 18 мјесеци.