Обавјештење

Последњом Измјеном Уредбе о борачком додатку („Службени гласник Републике Српске“ број: 6/19), сви категорисани борци од I –V категорије са навршених 60. године живота (моменат стицања права на мјесечни борачки додатак), који до сада нису остварили право на мјесечни борачки додатак, ће уколико желе да остваре то право, подносити Захтјев за признавање права на мјесечни борачки додатак; умјесто досадашње праксе да о томе пази првостепени орган по службеној дужности.
Образац Захтјева биће доступан на сајту општине Рудо.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ