Pojašnjenje plaćanja doprinosa za nosioce komercijalnih i nekomercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava

Sva lica koja obavljaju poljoprivrednu djelatnost i koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, bilo kao nosioci nekomercijalnog ili komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, po Zakonu o doprinosima, dužni su da prijave doprinose, jer je to od ove godine uslov za dobijanje podsticaja.

Podsjećamo, novi Zakon o doprinosima stupio je na snagu 1.januara 2018.godine, a definiše da osnovica doprinosa za lica koja obavljaju poljoprivrednu djelatnost i koja su registrovana kao porodična poljoprivredna gazdinstva iznosi:  za nosioca komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva 30% prosječne bruto plate u Republici za prethodnu godinu, a prema podatku Republičkog zavoda za statistiku, a  za nosioca nekomercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva 20% prosječne bruto plate u Republici za prethodnu godinu, a prema podatku Republičkog zavoda za statistiku.

Nosioci nekomercijalnih poljoprivrednih gazdinstava, po Zakonu o doprinosima, plaćaju doprinos za zdravstveno osiguranje, a ne i za penzijsko-invalidsko osiguranje, dok nosioci komercijalnih gazdinstava plaćaju doprinose i za zdravstvo i za PIO.

U slučaju kada je nosilac nekomercijalnog poljoprivrednog gazdinstva penzioner, propisano je da uplaćuje jedan odsto od isplaćene lične neto penzije, što je,  ako se uzme da je prosječna penzija u Republici Srpskoj oko 350 KM, oko 3,5 KM mjesečno ili 42 KM godišnje. Ovaj iznos može biti viši ili niži zavisno od isplaćene lične penzije.

U slučaju kada nosilac nekomercijalnog gazdinstva ima status zaposlenog lica on mjesečno uplaćuje jedan odsto od ličnog bruto primanja za doprinos za zdravstveno osiguranje.

Kada nosilac nekomercijalnog poljoprivrednog gazdinstva ima status poljoprivrednika, on uplaćuje oko 32 KM mjesečno ili 384 KM godišnje za doprinos za zdravstveno osiguranje.

Nekomercijalnih poljoprivrednih gazdinstava je i najviše u Republici Srpskoj (oko 90 odsto).

U slučaju komercijalnih gazdinstava, ako je nosilac gazdinstva lice koje je osiguranik u skladu sa Zakonom o PIO i bavi se isključivo poljoprivredom, on uplaćuje doprinose i za zdravstvo i za PIO, a njegova mjesečna obaveza ukupno iznosi 121,78 KM. Lice koje nije osiguranik u skladu sa Zakonom o PIO, a bavi se isključivo poljoprivredom, uplaćuje doprinos za zdravstveno osiguranje, ali ne i za PIO, te njegova mjesečna obaveza iznosi 47,91 KM.

Ako je nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva zaposlen, on uplaćuje dva odsto od ličnog bruto primanja po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje, ali ne i za PIO.

Ako je nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva penzioner, plaća dva odsto od lične isplaćene penzije po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje, te dva odsto po osnovu doprinosa za PIO.

Obaveza plaćanja doprinosa za PIO odnosi se na nosioce komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava starosti do 50 godina, kao i na nosioce starije od 50 godina života, pod uslovom da na dan prijave na osiguranje navršavaju ili da do 65 godina života mogu navršiti najmanje 15 godina staža osiguranja. U suprotnom ostaje mogućnost dobrovoljne uplate doprinosa za PIO.

Od ukupnog broja registrovanih poljoprivrednih gazdinstava u Republici Srpskoj (oko 42.500) u strukturi poljoprivrednih gazdinstava u Republici Srpskoj dominiraju nekomercijalna poljoprivredna gazdinstva oko 38.000 (88,85 odsto), potom komercijalna oko 4.000 (9,57 odsto), te poslovni subjekti oko 670 ili 1,57 odsto.