Јавнa расправa у оквиру РеЛОаДовог јавног позива за 2019. годину

Позивају се представници организација цивилног друштва (ОЦД) да узму учешће у јавној расправи која ће се одржати у петак 22.03.2019. године у малој сали Дома културе са почетком у 12 х.

reload

На јавној расправи ће се вршити одабир приоритетних области јавног позива за пројекте за 2019. годину, који ће се реализовати на подручју општине Рудо, а који ће се реализовати у склопу Регионалног програма јачања локалне демократије на Западном Балкану (РеЛОаД) којег финансира Европска унија (ЕУ), а имплементира Развојни програм Уједињених нација (УНДП).

Дневни ред:
Презентација динамике Јавног позива за подршку пројектима ОЦД у оквиру РеЛОаД-а
Дискусија приједлога области предстојећег Јавног позива за општину Рудо у РеЛОаД пројекту за 2019. Годину
Текућа питања

ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ПОЗИВА

  1. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1.1.        Пројекти који рјешавају проблем дивљих депонија и подижу свијест код становништва о штетности дивљих депонија и важности сакупљања комуналног отпада

1.2. Пројекти чишћења ријечних корита и приобалног појаса уз повећање свијести о штетности одлагања отпада у ријечним токовима

  1. ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА  И АФИРМАЦИЈА  ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

2.1.        Организовање основних и специјализованих обука преквалификације и доквалификације за незапослена лица у циљу афирмације приватног предузетништва

2.2.        Јачање капацитета у области пољопривреде (сточарство, повртларство, воћарство, прикупљање и прерада шумског воћа, љековитог биља и осталих пољопривредних производа..)

2.3.        Развој вјештина и афирмација и промоција женског и омладинског предузетништва

2.4.        Промоција потенцијала за развој предузетништва у општини  Рудо

  1. СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

3.1.        Унапређење постојећих и развој нових услуга социјалне помоћи и заштите за угрожену  популацију

3.2.        Развој програма подршке на унапређењу положаја социјално угроженог становништва

3.3.        Подршка особама са потешкоћама у развоју

  1. КУЛТУРА И СПОРТ

4.1.        Развој нових културних и спортских садржаја за дјецу и младе

4.2.        Промоција и заштита нематеријалне и материјалне културне баштине и умјетничког стваралаштва на простору општине Рудо

  1. ОБРАЗОВАЊЕ

5.1. Неформално образовање у сврху развоја вјештина и компетенција

5.2. Развој нових образовних садржаја за дјецу и младе