Јавни позив за доставу приједлога пројеката за капиталне инвестиције

На основу циљева и задатака утврђених у Стратегији одрживог развоја општине Рудо, Начелник општине Рудо расписује јавни позив за доставу приједлога пројеката за капиталне инвестиције за период 2019. Године.

Један од стратешких циљева општине Рудо је повећање степена укључености грађана, мјесних заједница, удружења и установа у процесу планирања  и развоја локалне заједнице и припрема приоритета за финансирање из буџета општине Рудо за период 2019. године, из средстава намјењених за капиталне инвестиције.

Пројекти треба да се односе на неке од наведених услова и то: економски развој, развој пољопривреде, развој туризма, подржава развој животне средине, културно просвјетни развој, подржавање омладине и/или жена, испуњава очекивања већег броја грађана, смањује оперативне трошкове.

Приједлоге пројекта могу подносити сви заинтересовани грађани, мјесне заједнице, установе и други субјекти, а под условом да се односе на шири интерес локалне заједнице.

У складу са досадашњом праксом, уколико неки од пројеката буде обезбједио учешће донатора или властито финансијско учешће у минималном износу од  20 (двадесет) %  може се приоритетно  бодовати и имати приоритет у реализацији.

Процјена новчане вриједности инвестиције која се наводи у апликационој форми, треба бити што прецизније утврђена (консултовати општинску грађевинску инспекцију или лице  одређене стручне области на коју се пројекат односи).

Да би задовољили критеријуме за оцјену пројеката капиталних инвестиција, пројекти морају бити сачињени на образцу утврђеном од стране Комисије.

Текст јавног позива

Апликација