Video nadzor za sigurnije Rudo

Zajedničkom aktivnošću Opštine Rudo, Agencije za bezbjednost saobraćaja RS i MUP-a RS implementiran je projekat “Više pažnje manje stresa” u okviru kojeg je instalirano 7 novih nadzornih kamera, postavljenih oko školskih objekata u Rudom i Štrpcima, kod obdaništa u Rudom, na raskrsnicama kod mosta preko rijeke Lim i “Orfice” i na Trgu u Rudom.

Implementacijom navedenog projekta i uspostavljanjem video nadzora na navedenim lokacijama unapređena je sigurnost svih učesnika u saobraćaju, uz punu podršku i bezbjednost ranjivim kategorijama, posebno osobama sa invaliditetom, starijim licima i djeci školskog uzrasta.

Projekat je ralizovn uz finansijsku podršku Agencije za bezbjednost u saobraćaju i opštine Rudo.