Јавни конкурс за избор и именовање чланова Надзорног одбора у ЈП Информативни центар Рудо

У складу са Одлуком Скупштине општине Рудо број:01-022-14/19 од 12.02.2019.године расписан је  Jавни конкурс за избор и именовање чланова Надзорног одбора у ЈП Информативни центар Рудо . Конкурс је објављен на ТВ Рудо дана 08.04.2019.године, у дневном листу “Глас Српске “ дана 11.04.2019.године, и у „Службеном гласнику“Републике Српске дана 12.04.2019.године.Крајњи рок за подношење пријава на конкурс је 13.05.2019.године.

Јавни конкурс