Oдржан менторски састанку у оквиру Јавног позива за предају пројектних приједлога у склопу пројекта (РеЛОаД) у Општини Рудо

У оквиру Јавног позива за организације цивилног друштва/невладине организације за предају приједлога пројеката који се организује у склопу пројекта „Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану“ (РеЛОаД) у сарадњи са Општином Рудо, у уторак, 07. маја 2019. године у трајању од 12.00 до 13.00 сати одржан је први од четири планирана менторска састанка за заинтересоване представнике организација цивилног друштва (ОЦД).

Први термин менторског састанка је најављен у огласу за јавни позив објављеном у новинама Глас Српске, 19. априла 2019. године као и на званичној интернет страници Општине Рудо (https://www.opstinarudo.com) те Развојног програма Уједињених нација (www.undp.org). Додатно, како би се осигурало да су ОЦД обавијештене о менторској сесији и Отвореном дану, Општина Рудо је 03. маја доставила циркуларну електронску пошту на контакт адресе организација цивилног друштва те је позив за учешће на информативном састанку за ОЦД Отвореном дану као и менторском састанаку објављен на службеној интернет страници општине Рудо.

На почетку менторског састанка учесницима је појашњена улога ментора, наглашавајући да је једина улога ментора да укаже на грешке, те не учествује у рјешавању истих. Ментор нема мандат да се директно укључује у израду пројектног приједлога, те у циљу осигурања и примјене транспарентног приступа реализација менторства по принципу „један на један“ није дозвољена, тачније присуство ментора и једног представникаједне ОЦД није могуће. У току трајања јавног позива, планирана су максимално четири менторска састанка, а све у зависности од интереса представника организација цивилног друштва.

Због чињенице да је менторски састанак организован одмах након информативног састанка Отвореног дана, ментор није имао потребу презентовати основне елементе Јавног позива, већ је фокус стављен на презентацију искустава из прошлогодишњег јавног позива те су презентоване најчешће грешке које су биле везане за дисквалификацију, односно елиминаторне категорије из евалуационе матрице: финансијске и оперативне капацитете те релевантност пројектне идеје.

Додатно, ментор је у току своје презентације нагласио важност досљедне припреме документације за предају пројектних приједлога, те да је неопходно да основни документи буду у међусобној корелацији и логичкој вези. Више пута је назначено да би организације требале започети припрему пројектних приједлога и документације правовремено, како би у току трајања јавног позива, учешћем на менторским сесијама могли рјешавати евентуалне дилеме.

У завршном дијелу сесије, представници организација су поставили неколико питања која се тичу формулације конкретних пројектних идеја, на што ментор према опису својих дужности није имао мандат да одговара. Поновљено је да улога ментора јесте да помогне представницима организација како би формулација дијелова пројектног приједлога била у складу са методологијом.

Закључено је да би представници организација требали започети са израдом пројектног приједлога што прије, те да за наредну менторску сесију припреме конкретна питања у складу са презентованом улогом ментора.

Наредне менторске сесије су планиране према сљедећем распореду:

  1. Сриједа, 22. мај 2019. године, са почетком у 12.00 сати у Дому културе
  2. Сриједа, 29. мај 2019. године, са почетком у 12.00 сати у Дому културе

Заинтересовани учесници своје пријаве за менторску сесију могу доставити на е-адресу Општине Рудо