Посјета ЈУ Дом за лица са инвалидитетом Вишеград

Дана  12.06.2019. године  представници ЈУ Центар за социјални рад Рудо посјетили су ЈУ Дом за лица са инвалидитетом Вишеград ,у коме су смјештене четири наше штићенице,а све у циљу побољшања контаката са родбином и Центрима за социјални рад.

Дјелатност Дома  је збрињавање умјерене,теже и тешко ментално заосталих лица и тренутно је у Дому смјештено 182 лица.У оквиру збрињавања корисницама се обезбеђује социјална заштита,васпитно едукативни рад,радно ангажовање корисница као и здравствена заштита и њега.

У Дому су смјештене  четири  наше штићенице које су доброг здравственог стања,пружа им се одговарајућа њега и помоћ и здравствена заштита и имају повремене посјете од стране сродника,а Центар ће се ангажовати на раду са сродницима у циљу стимулисања сродничке присности.