Прелиминарна ранг листа апликаната за додјелу стеоних јунца путем суфинансирања у општини Рудо

На основу Уговора о реализацији пројекта потписаног са ИРБ-о, закљученог у циљу провођења пројекта под називом „Од домаћег млијека до сира и кајмака и задовољног купца“, а који се суфинансира од Финансијског механизма за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској 2018/2019 и Општине Рудо Начелник општине Рудо је расписао два позива за предају захтјева за додјелу стеоних јуница путем суфинансирања.

Након спроведених јавних позива пристигло је укупно 16 пријава.

Након бодовања сачињена је прелиминарна ранг листа.

Право на додјелу стеоних јуница путем суфинансирања имају подносиоци пријаве закључно са редним бројем 15 (петнаест).

У року од 8 дана од дана објављивања Прелиминарне ранг-листе, незадовољни подносиоци пријаве имају право приговора на исту. По приговорима рјешава Начелник општине.

Након размотрених приговора формираће се Коначна ранг-листа, по којој ће се закључивати појединачни уговори лично са подносиоцима пријава.

Сви кандидати су дужни до потписивања уговора прибавити и доставити општини Рудо:

  • Потврду уписа у Регистар пољопривредних газдинстава и клијената (они који нису доставили уз пријаву) и
  • Личну мјеницу уколико је власник земље, или  уколико је члан уже породице, а није власник земље, мјеницу власника земље као инструмент гаранције

Прелиминарна ранг листа