Коначна ранг листа апликаната за додјелу стеоних јунца путем суфинансирања у општини Рудо

Након истека рока за приговоре на Прелиминарну ранг листу апликаната за додјелу стеоних јунца путем суфинансирања у општини Рудо, утврђена је коначна ранг листа, по којој ће се закључивати појединачни уговори лично са подносиоцима пријава.

Сви кандидати су дужни до потписивања уговора прибавити и доставити општини Рудо:

  • Потврду уписа у Регистар пољопривредних газдинстава и клијената (они који нису доставили уз пријаву) и
  • Личну мјеницу уколико је власник земље, или  уколико је члан уже породице, а није власник земље, мјеницу власника земље као инструмент гаранције

Коначна ранг листа