Концерт изворног фолклора и пјевања

Јавна установа Центар за културно просвјетну дјелатност„ Просвјета“ Рудо и Центар за културу Плужине о р г а н и з у ј у

К О Н Ц Е Р Т

ИЗВОРНОГ ФОЛКЛОРА И ПЈЕВАЊА

„ПЈЕСМА СТАРА ДУШУ РАЗГОВАРА“

у Рудом, 15.11.2019. годинеу Великој сали Дома културе са почетком у 18:00 ч.