Javna rasprava Nacrta budžeta opštine Rudo za 2020

Obavještavaju se građani opštine Rudo , da je  Zaključkom  Skupštine opštine Rudo, broj: 01-013-92/19 od 28.11.2019.godine Nacrt budžeta opštine Rudo za 2020 upućen na Javnu raspravu.

Zainteresovani građani i sva ostala pravna i fizička lica mogu se informisati o Nacrtu  budžeta za 2020.godinu u Centru za usluge građana u opštini Rudo.

Svoje primjedbe, mišljenje i prijedloge ,svi zainteresovani mogu dostaviti Radnoj grupi za praćenje Javne rasprave u periodu od 29.11. do 10.12.2019.godine i Višem stručnom saradniku za civilnu zaštitu i mjesne zajednice, u zgradi opštine Rudo u kancelariji broj 3.

Javna rasprava o Nacrtu budžeta za 2020.godinu  će se održati 10.12.2019.godine sa početkom u 11 časova u maloj sali Doma kulture Rudo.

Pozivaju se građani opštine Rudo da prisustvuju zakazanoj Javnoj raspravi.

Nacrt budžeta