Neradni dani za nadolazeće praznike

U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske, Zakonom o Danu Republike Srpske i Odlukom o načinu obilježavanja i praznovanja Dana Republike Srpske neradni dani su:

Nova godina​ 01.01.2020.godine (srijeda) i 02.01.2020.godine (četvrtak)

09.01.2020. godine (četvrtak)   Dan Republike Srpske​

​U dane praznika Republike ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

Badnji dan  06.01.2020.godine (ponedjeljak) i

​pravoslavni Božić 07.01.2020.godine (utorak)

U ove dane vjernici pravoslavne vjeroispovijesti imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta.

Na sajtu Ministarstva  uprave i lokalne samouprave Republike Srpske objavljen je Kalendar republičkih i vjerskih praznika u Republici Srpskoj za 2020. godinu.