Obavještenje

o radnom vremenu trgovinskih i zanatsko – preduzetničkih radnji na području opštine Rudo.za novogodišnje praznike i Dan republike

U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske, (“Službeni glasnik RS“, broj 43/07), republički praznici u Republici Srpskoj su:

  • Nova godina.01.01. 2020. i 02.01.2020. godine i
  • Dan Republike 09.01.2020. godine

U dane navedenih državnih praznika shodno članu 7. Odluke o određivanju radnog vremena.trgovinskim i zanatsko – preduzetničkim radnjama na području opštine Rudo ( “Službeni glasnik opštine Rudo” broj: 3/13, 15/13 i 16/13), trgovinske, zanatske i uslužne radnje ne rade.

Izuzetno, trgovinske i zanatske radnje sa pretežno prehrambenom robom, radi podmirenja osnovnih životnih namirnica, mogu raditi skraćeno, a najduže 4 ( četiri) časa, s tim da radno vrijeme mora biti vidno istaknuto na ulaznim vratima trgovinskih i zanatskih radnji.

Obavještavaju se preduzetnici i pravna lica da se pridržavaju radnog vremena. Nadležne opštinske inspekcije će vršiti kontrolu poštovanja odredbi Odluke i sankcionisati prekršioce.

Obavještenje