Објављене Коначне ранг листе студената-корисника права на студентску стипендију у школској 2019/2020. години

Након истека рока за рјешавање по  приговорима Комисија за додјелу студентских стипендија утврдила је Коначне ранг листе корисника права на студентске стипендије за школску 2019/2020.годину.

У складу са планираним  средствима у буџету  општине Рудо за 2020.годину право на студентску стипендију  у школској 2019/2020.години остварило је укупно 97 студената.

Студенти- досадашњи корисници којима је одобрена студентска стипендија  настављају да остварују право   у школској 2019/2020 години на основу раније закључених уговора.

Студенти –нови корисници којима је одобрена студентска стипендија за школску 2019/2020 годину дужни су потписати уговоре о додјели студентске стипендије којима ће се ближе регулисати права и обавезе између студента-примаоца и Општине Рудо –као даваоца стипендије.

Термин за потписивање уговора биће објављен накнадно на Огласној табли , интернет страници општине као и на ТВ Рудо.

Коначна ранг листа за 2019-2020.

Списак досадашњих корисника