Objavljene Konačne rang liste studenata-korisnika prava na studentsku stipendiju u školskoj 2019/2020. godini

Nakon isteka roka za rješavanje po  prigovorima Komisija za dodjelu studentskih stipendija utvrdila je Konačne rang liste korisnika prava na studentske stipendije za školsku 2019/2020.godinu.

U skladu sa planiranim  sredstvima u budžetu  opštine Rudo za 2020.godinu pravo na studentsku stipendiju  u školskoj 2019/2020.godini ostvarilo je ukupno 97 studenata.

Studenti- dosadašnji korisnici kojima je odobrena studentska stipendija  nastavljaju da ostvaruju pravo   u školskoj 2019/2020 godini na osnovu ranije zaključenih ugovora.

Studenti –novi korisnici kojima je odobrena studentska stipendija za školsku 2019/2020 godinu dužni su potpisati ugovore o dodjeli studentske stipendije kojima će se bliže regulisati prava i obaveze između studenta-primaoca i Opštine Rudo –kao davaoca stipendije.

Termin za potpisivanje ugovora biće objavljen naknadno na Oglasnoj tabli , internet stranici opštine kao i na TV Rudo.

Konačna rang lista za 2019-2020.

Spisak dosadašnjih korisnika