Preliminarna rang lista studentskih stipendija 2019/ 2020

Nakon isteka roka za podnošenje prijava po raspisanom konkursu za dodjelu studentskih stipendija iz sredstava budžeta opštine Rudo za školsku 2019 / 2020 godinu, Komisija za dodjelu studentskih stipendija pristupila je razmatranju podnešenih prijava i sačinila Preliminarnu rang listu studentskih stipendija. Pravo na studentsku stipendiju iz sredstava budžeta opštine Rudo u skladu sa raspoloživim sredstvima planiranim u budžetu opštine Rudo za 2020. godinu ostvarilo je ukupno 47. studenata-novih korisnika.

U roku od 8 dana od dana objavljivanja Preliminarne rang liste, nezadovoljni podnosioci prijave imaju pravo  prigovora na istu.  Po prigovorima rješava Načelnik opštine.

Nakon razmotrenih prigovora formira se Konačna rang lista, po kojoj će se zaključivati pojedinačni ugovori kojima će se bliže regulisati prava i obaveze između opštine – davaoca stipendije i studenta – primaoca stipendije.

Preliminarna rang lista

Spisak dosadašnjih korisnika stipendije