Sanacijom tribina na stadionu u Rudom ulazimo u završnu fazu projekta mjesne zajednice

Na sportskom stadionu “Mitar Mićo Mandić“ u Rudom okončani su radovi na sanaciji tribina.

Tribine su usled starosti od preko pola vijeka, izloženosti spoljnim uticajima i vremenskim uslovima bile u velikoj mjeri nagrižene, dok su bočni zidovi postali nestabilni.

tribine

Kroz donaciju koja je odobren od strane UNDP kroz projekat „Jačanje uloge MZ u BiH“ izvršena je sanacija kako bi se obezbjedili bolji uslovi za sport, koji se nalažu sportskim objektima.

Sa ovim projektom ulazi se u finiš prve faze projekta „Jačanje uloge MZ u BiH“, u kojem  opština Rudo učestvovuje od 2016. godine zajedno sa još 23 opštine i grada u BiH. Tokom tri protekle godine koliko je trajao projekat u opštini Rudo realizovano je više projekata u 5 mjesnih zajednica. Svaki od projekata odabran je na forumima građana, na kojem su građani imali prilike predlagati projekte i glasati za prioritete te tim odrediti šta će biti podržano kroz projekte.

Uz aktivan angažman predstavnika mjesnih zajednica Rudo, Staro Rudo, Mioče, Strgačina i Štrpci i  uz aktivno učešće građana realizovani su sledeći prioriteti:

btr

Asfaltirane dvije dionice puta u Starom Rudom, asfaltirana dionica puta u Strgačini i dodatno dograđen objekat za kampa u Strgačini, Asfaltirana dionica puta u MZ Mioče i postavljena rasvjeta u Ustibru i Jelićima, Izgrađeno dječije igrališta u Mjesnoj zajednici Rudo, otvoren Društveni centra Rudo koji je ujedno i prostor MZ Rudo, izvršena nabavka ultrazvučnog aparata za Dom zdravlja Rudo, izvršena sanacija tribina na gradskom stadijonu “Mitar Mićo Mandić“ dok je u mjesnoj zajednici Šrtpci ograđen sportsko/školski terena, renovirana omladinska sala kao i prostora za mlade.

staro rudo asfalt

Kroz projekte nevladinih organizacija, koji su također podržani od strane UNDP održana je obuka za šivenje za žene u Rudom, opremljena dječija igraonica u Mioču, obilježena staza u Starom Rudom i podržan kamp u Strgačini.

Pored navedenih projekata, 5 mjesnih zajednica dobilo je informatičku opremu koja uključuje kompjuter, multifunkcionalni štampač, skener, tablet, projektor i platno kako bi, MZ mogla pružati bolje usluge svojim građanima. Jedan set opreme ustupljen je i OŠ Rudo radi uspostvljanja multimedijelne učionice. Nabavljen je namještaj za Društveni centar/MZ Rudo.

put borenovici

Ukupna vrijednost svih projekata koji su realizovani Rudom tokom tri godine uključujući i  donacije u vidu opreme iznosi preko 410.000 KM. Sredstva su osigurana od vlada Švicarske i Švedske, Ministarstva lokalne uprave i samouprave i opštine Rudo koji su učestvovali kroz sufinansiranje projekata.

Projektom su ojačani kapaciteti predstavnika MZ kroz setove obuka (upravljanje projektnim ciklusom, rad na računaru, lobiranje, zagovaranje i dr.) za predstavnike projektnih MZ.

Projekat je pokazao da i građani mogu aktivno učestvovati i doprinositi razvoju svoje mjesne zajednice.

Projekat „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“, kojem se opština Rudo pridružila 2016. godine, zajednički je projekat Vlade Švajcarske i Vlade Švedske, a UNDP ga u BiH realizuje od 2015. godine.

UZV aparat 1