О б а в ј е ш т е њ е

Обавјештавају се студенти-нови корисници који су остварили право на студентску стипендију из средстава буџета општине Рудо за школску 2019/2020 годину да ће се потписивање уговора о додјели студентске стипендије  обављати у периоду од 10.01.2020. до 31.01.2020.године у просторијама Општинске Управе Рудо-шалтер сала.

Студенти-досадашњи корисници настављају остваривати право на студентску стипендију у школској 2019/2020 години на основу раније закључених уговора.

Студенти који нису у могућности у наведеном периоду доћи да лично потпишу уговор, за то могу овластити неког од пунољетних чланова заједничког домаћинства или друго лице да у њихово име потпише уговор о додјели студентске стипендије, при чему су наведена лица приликом потписивања уговора обавезна  приложити овјерену пуномоћ потписану од стране студента.

                                                                                     КОМИСИЈА ЗА ДОДЈЕЛУ

                                                                                   СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА