Продужен рок за пријаву у чланство у Одбору Омладинске банке Рудо

Logo

Општина Рудо и Фондација Мозаик су, у октобру 2019. године, потписале Меморандум о сарадњи за период 2019.-2023. године којим се успоставља Омладинска банка Рудо.
То је програм који омогућава младим људима да узму активно учешће у развоју своје заједнице кроз:
• Писање и реализацију пројеката друштвеног значаја;
• Учешћа у расподјели фондова;
• Покретању властитог бизниса.
Тренутно Омладинска банка Рудо има отворен позив за пријем чланова и чланица у Одбор који ће бити задужен за управљање Омладинском банком, у сарадњи са Општином и Фондацијом Мозаик.
Ако имаш од 17 до 30 година и желиш да радиш активно на развоју своје заједнице упознај се са детаљима позива и пријави се у

https://www.lonac.pro/produzili-smo-prijave-za-clanstvo-u-odborima-14-omladinskih-banaka .
Позив је отворен до 24.01.2020. године.

Позив