Општина Рудо за подстицаје у пољопривредној производњи издваја 200.000 КМ

На сједници Скупштине општине Рудо, одржаној дана 25.12.2019. године, усвојена је Одлука о подстицајима за развој пољопривредне производње у 2020. години.  Предвиђена подстицајна средства исплаћују се из буџета општине и износе 200.000 КМ.  Подстицајна средства исплаћиваће се корисницима кроз:

– подршка сточарској производњи

-подршка биљној производњи

– за основна средства и опрему у пољопривреди и ветеринарству и

– подршка за учествовање на пољопривредним сајмовима.

Право на новчане подстицаје остварују корисници који имају пребивалиште, односно сједиште на подручју општине Рудо.

За разлику од ранијих година одлуком су предвиђени подстицаји за узгој пчелињих матица. Подстицајна средства за инвестиције у основна средства и опрему у пољопривреди са досадашњих 10% повећана су на 20% од уложених средстава, а износ не може бити већи од  1.500 KM.

Исплата подстицајних средстава врши се директним плаћањем на текуће рачуне корисника подстицајних средстава.