Почела исплата студентских стипендија за академску 2019/2020 годину

У фебруару је почела исплата студенстских ситипендија за академску 2019/20 годину. До сада су исплаћене двије рате.  Мјесечни износ студентске стипендије за прву и другу годину студија износи 80 КМ, за трећу и четврту годину 90 КМ, а за пету и шесту годину 100 КМ. Студентске стипендије додјељују се у текућој академској години у десет мјесечних рата, за период јануар-октобар.

Право на додјелу студентске стипендије из средстава буџета општине Рудо у академској 2019/2020 остварила су укупно 93 студента, од чега 47 студената- нових корисника и 46 студената-досадашњих корисника.

Из надлежног одјељења  кажу да су ове године  сви студенти, подносиоци захтјева, који су испуњавали  услове из Одлуке, остварили право на стипендију.